Pompy ciepła

Pompa ciepła to narzędzie, za pomocą którego sprężana jest energia wiatru, wody, bądź gruntu, a w efekcie końcowym przekazywana jest do instalacji grzewczej w budynku (instalacja niskoparametrowa na przykład 55/45 st. C). Pompy ciepła mogą same zasilać ogrzewanie budynków i podgrzewanie cieplej wody użytkowej lub też pracować w kombinacji z innymi urządzeniami grzewczymi. W odróżnieniu od innych systemów grzewczych, pompy nie generują ciepła, lecz je przekazują. By mogły funkcjonować, niezbędna jest co prawda dostawa pewnej ilości energii elektrycznej, paliwa czy też wysokotemperaturowego ciepła odpadowego z zewnątrz, jednak większość, bo aż 75% potrzebnej do celów grzewczych energii jest pobierana bezpośrednio z otoczenia. To dlatego stosując pompy ciepła oszczędzamy więcej energii niż wykorzystując jakikolwiek inny system ogrzewania. Pompa ciepła pracuje w sposób przyjazny środowisku, dając tym samym energię na ogrzanie budynku, która jest odnawialna, wykorzystuje bowiem naturalne zasoby i siłę żywiołów.