Odwierty geotermalne

Realizacja dolnego źródła ciepła poprzez wykonanie odwiertów pionowych jest nie jako koniecznością w przypadku, gdy działka, która chcemy wykorzystać jako dolne źródło nie jest odpowiednio duża lub tez sposób jej zagospodarowania uniemożliwia wykonanie dolnego źródła w inny sposób. W przypadku odwiertów ciepło pobierane jest nie z wody, lecz z gruntu. Choć gdyby okazało sie, ze na odpowiedniej głębokości trafimy na podziemne źródła wody to będzie to dodatkowy plus dla sprawności naszego układu.
Ilość wykonanych odwiertów jest ściśle powiązana z zapotrzebowaniem na moc cieplna. Dla obliczenia zapotrzebowania na ciepło należy przyjąć, ze z 1mb odwiertu pionowego można uzyskać około 55W mocy cieplnej tj. 0,055kW. Dla przykładu (jak w ocenie dla studni z woda), aby uzyskać mocą 10kW należy wykonać odwierty na głębokość około 180m. Nie ma jednak konieczności wiercenia sie na tak duża głębokość gdyż można odwierty podzielić tak, by sumaryczna długość odwiertów dala nam 180m, np. 2x90m. Należy jednak zachować odpowiednia odległość pomiędzy odwiertami. Przyjmuje sie, ze odległość pomiędzy wykonanymi odwiertami nie powinna być mniejsza jak 15,0m.

Zalety:
- duża wydajność cieplna (temperatura gruntu nie spada poniżej 40 C )
- wysoka sprawność układu grzewczego (powyżej 400% !!!)
- brak konieczności posiadania dużej działki
Wady:
- brak