Skąd pozyskać darmową energię cieplną?

Pozyskanie ciepła z powietrza, może wydawać sie w okresie zimowym mało prawdopodobne, ale nie jest nie możliwe. Najlepsze jednak efekty uzyskujemy wykorzystując energie cieplna zgromadzona w pokładach ziemi i podziemnych źródłach wody.


Istnieją 3 podstawowe rodzaje dolnych źródeł ciepła:
- studnie (woda)
- odwierty pionowe (grunt)
- kolektory poziome (grunt)

odwierty_1